Projekter med støtte

Vi ønsker at indrette en lejlighed på Brugsens 1. sal. Den skal primært bruges som prøvebolig til personer, som overvejer at flytte til øen. Ved hjælp af prøveboligen, som kan lejes for en kortere periode på, op til 3 måneder, vil personerne på egen krop, kunne prøve ø-livet, før den endelige beslutning skal tages.Dette kendes fra andre småøer og lokalsamfund med positiv effekt. Vi håber hermed at kunne bidrage til at tiltrække flere fastboende til øen.
 
Dertil kommer en mindre renovering af butikken og en mere bæredygtig opvarmning - fra oliefyr til varmepumpe. Dertil efterisolering. Formålet med projektet er at sikre og understøtte den positive udvikling, som Mandø er inde i. Mandø Brugsforening vil med projektet kunne understøtte denne udvikling på følgende områder:
 
• Tiltrækning – der bygger på Mandøs tilbud og autenticitet, som et sted hvor vi kærer os om hinanden og vores gæster i en unik og prisbelønnet natur. Vi vil gerne med en prøvelejlighed give folk mulighed for at opleve ø-livet, inden de forhåbentlig bosætter sig.
• Fastholdelse – fortsat være et centralt og nødvendigt samlingspunkt for helårssamfundet, både som dagligvarebutik, campingplads, sommerhusudlejning samt de lokale råvarer, samlet under brandet Smagen af Mandø.
• Sikre et fortsat attraktivt udflugtsmål, hvor vores gæster, gerne overnattende, sammen med familie og venner kan opleve naturen og kan handle dagligvarer og lokale produkter
 
Alt i alt med det formål at sikre eksistensberettigelsen af Danmarks mindste Brugsforening og en katalysator for rigtig mange mennesker. Alle der besøger øen tager noget med sig hjem! Dertil kommer ønsket om at bidrage til bæredygtighed i en større sammenhæng, herunder at energioptimere driften af Brugsen og ejendommen ved isolering og bæredygtig opvarmning.
 
Målet er reduktion af CO2-udledningen og dermed at bidrage til FN’s Verdensmål. Selve investeringen i en ny varmepumpe vil forbedre Brugsens drift med 12-13.000 kroner og reducere CO2-udledningen med ca. 5.000 kg. Varmepumpen og efterisoleringen indgår i særskilt ansøgning til den grønne pulje.
 
Mandø har i øvrigt sammen med Esbjerg Kommune udformet strategien Smart Island - Slow living, som også har fokus på bæredygtighed, og som sætter fokus på det gode liv i udkantsområder: www.mandoefaellesraad.dk/wp-content/uploads/2018/07/Smart-Island-samlet-sep-2016.pdf .
Mandø Brugs | CVR: 63482528 | Mandø Byvej 1, Mandø, 6760 Ribe - Danmark | Tlf.: +4575445102